२०७७ सालको घरदैलो तथा विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम

21 Sep, 2020
आज मिति २०७७ साल असोज ४ गतेको दिन यस विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्र पर्ने बढैयाताल गा.पा.५ को हलनचोक, जगतपुर र फुलबारी टोलमा गई शैक्षिक शत्र २०७७ सालको घरदैलो तथा भर्ना अभियानको क्रममा शिक्षक, अभिभावक, वि.व्य.स.हरु बीच विद्यमान अवस्था र शिक्षण सिकाई सहजीकरण बारेमा आवश्यक छलफल अन्र्तक्रिया कार्यक्रमको एक झलक