नेराइमाबिमा इन्टर नेट जडान

01 Oct, 2020
श्री नेरा ईन्दीरा भुसाल माबि बढ्रैयातालमा वाईफाईसहितको इन्टरनेट जडान गरिएको छ । बढैयाताल गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा ईन्टरनेट जडान गरिएको हो । यो बिद्यायलमा कम्प्यूटरको माध्यमबाट पढाई हुने गरेको छ । शिक्षक नभएका बेला भिडियो मार्फत पढाइ हुन्छ ।